Sm i Fotografi

Regler

Inför tävlingen
1/6 Öppet för att skicka digitala bidrag
19/8 Sista dag för digitala bidrag
21-30/8 Bedömning av digitala bidrag
6/9 Finalisterna tillkännages - Förstoringar begärs in
8-14/10 Leverans av finalisternas förstoringar.

SM-helg evenemanget

Boka nu och säkra en plats.

Mer info om biljetter här

 

SM Fotografi 14-15 oktober 2018

14/10 FM: Live-bedömning av finalistbilder
15/10 FM: Jury panel diskussion
15/10 EM: One-on-one portfolio reviews with a judge
15/10 Kväll: Champagnemottagning, utställning, prisutdelning, galamiddag och fest

Läs noga igenom alla regler innan du skickar dina bilder så att de inte kan bli diskvaliciferade.

 

TÄVLINGSREGLER

 

Glöm inte att noga läsa även de kategorispecifika reglarna på denna sidan.

 

Genom att delta i Tävlingen accepterar du dessa tävlingsregler.

 

För att delta i tävlingen ska du skicka in dina bidrag genom tävlingens webportal:

TBA Deltagare måste också erlägga tävlingsavgift samt fylla i tävlingsformuläret.

 

Amatörer och professionella fotografer deltar på samma villkor.

 

Alla fotografer som deltar i tävlingen måste vara svenska medborgare.

 

Du måste vara ensam upphovsman till dina tävlande bidrag. Det vill säga du måste själv ha utfört all fotografering och hela redigeringsarbetet.

 

Du ansvarar själv för att alla dina modeller godkänt publicering av de bilder där de medverkar.

 

Bilder som är tagna av deltagare på en lärarledd workshop eller ett seminarium får inte delta.

 

Du bibehåller full upphovsrätt till dina insända bilder.

 

Genom att deltaga i tävlingen godkänner du att SM-organisationen publicerar dina insända
bidrag i marknadsföringssyfte på bland annat SM´s webbsida, sociala media och i boken
som ges ut med alla finalbidrag.

 

Alla bilder som inte möter tekniska angivelser/krav eller som bryter mot någon regel kommer diskvalificeras.

 

Finalistbilder som inte lämnas in som fysiska förstoringar i tid för bedömning i
del 2 av tävlingen kommer att diskvalificeras.

 

Genom att delta i tävlingen, godkänner du och bekräftar att tävlingskommitten för Svenska Mästerskapet i Fotografi tillåts att ta emot och spara dina insända personuppgifter.
Deltagare godkänner att deras personuppgifter, som inkluderar men inte begränsas till, namn, adress, telefonnummer och mailadress kan samlas in, bearbetas och sparas och användas i tävlingens syfte för att genomföra och administrera Svenska Mästerskapet i Fotografi samt sända bidrag till WPC.

Närsomhelst kan den tävlande ha rätt att komma åt, se och ändra sina uppgifter samt häva sitt deltagande i tävlingen genom att maila info@smfotografi.se

 

Genom att delta i tävlingen godkänner du att ditt resultat får redovisas på någon av SM´s marknadskanaler och på webben.

 

Juryns beslut är slugiltlig

 

En bild som deltagit i SM-tävling får inte delta igen i någon form i SM-tävlingen framöver.
Till exempel får en bild som deltagit i färg inte senare lämnas in som svartvit.

 

Bilder får bara delta i en kategori, (inga kopior i fler kategorier är tillåtna)

 

Bilder som deltar i tävlingen får inte presenteras som tävlingsbilder innan tävlingen är avslutad. Detta för att få en sån rättvis bedömning som möjligt.

 

Domare får ej delta i den kategori som själva dömer.

 

REGLER INFÖR DIGITAL INLÄMNING

 

-Filen ska vara 4000 x 4000 alternativt 4000 x 5000 pixlar.

-Filerna ska skickas in som jpeg, i AdobeRGB.

-Filstorleken får inte överskrida 12 MB.

 

Bilder som planeras att presenteras med passepartout i printomgången ska även i den digitala inlämningen presenteras med överensstämmande passepartout.

Det vill säga, vill du använda en digital passepartout ska samma passepartout finnas på den digitala bilden och vill du ha en utanpåliggande passepartout på din printbild ska din digitala bild ha en lika stor digital passepartout i samma färg som den fysiska.

Bilder som inte uppfyller dessa kriterier kommer att diskvalificeras.

 

REGLER INFÖR FINALIST PRINTBEDÖMNING

 

Bilden ska vara en exakt kopia av det digitalt insända tävlingsbidraget med det undantaget att en digital passepartout får bytas ut mot en utanpåliggande passepartout i samma färg.

 

Bilderna ska vara monterade på kartong eller foamboard/kapaplatta, max 6 mm tjock.

 

Storleken på printen ska vara 400 x 400mm alt 400 x 500mm, plus minus 3 mm.

 

Om en passpartout används ska bilden som sitter i den vara minst 1160mm i omkrets, tex minst 290x290mm eller 200mmx380mm.

Vidare instruktioner om bildleverans kommer med email till berörda fotografer.

 

OBSERVERA

Bilder som inte uppfyller dessa kriterier kommer att diskvalificeras.

Finalistbilder som ej skickas in, i tid, som print kommer att diskvalificeras.

Domarna kommer endast att presenteras med de bilder som uppfyller alla kriterier.

 

 

 

Top scoring

maila till: info@smfotografi.se eller använd fomuläret här på hemsidan.

Hoppa till verktygsfältet